Sıkça Sorulanlar

Sıkça Sorulan Sorular

İzmit Enkom Clinic Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezimize aileler yaşadıkları birçok gelişim ve dil konuşma problemleri ile gelmektedirler. Aileler doğal olarak problemin nedeni, neler yapabileceklerini ve terapilerin içerikleri hakkında sıklıkla sorular sormaktadırlar. O sorulardan en sıklıkla karşılaştırlarımıza ve yanıtlarına geçelim.

1. Dil ve konuşma terapisi nedir?

Öncelikli olarak dil ve konuşma nedir? sorusu üzerinden bu temel iletişim aracının ne olduğu üzerinde durulması gerekmektedir. Dil ve konuşma temel olarak birbirinden işlev ve anlam bakımından farklılıklar içeren konuşma ve dil kavramlarına gönderme yapar. Çoğu zaman birbiriyle eş ve aynı tutulabilen bu kavramlar temel olarak birbirinden farklıdır.

Konuşma; akıcılık, ses ve artikülasyon gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan bir misyona sahip olmakla birlikte dil ise konuşma esnasında kullanılan kelimeler, terimler, kavramlar ya da sözcüklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütünlüktür. Bu bağlamda dil ve konuşma nedir? sorusuna verilebilecek en genel yanıt bireyin kurduğu iletişimde kullandığı/kullanamadığı kavramlar, sözcükler ya da terimlerin fiziki olarak ses kapsamında bir bütünlük ile değerlendirilmesidir.

2.Ergoterapi nedir?

Günümüzde pek çok mecrada karşımıza çıkan ve sosyal hayatımızda da mutlaka bir şekilde duyduğumuz Ergoterapi başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi nörolojik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını amaç edinen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir.

Öncelikli hedef kişinin yaşam kalitesini arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde yaşanan problem nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşayan, davranışsal anlamda problem çektiği için uyum sağlamada zorluk yaşayan kişilere uygulanır. Ergoterapi her yaş grubundaki kişiye uygulanabilir.

3. Kekemelik nedir?

Kekemelik, en genel anlamıyla bir konuşmanın akıclığında yaşanan bir bozuklukdur. Bununla birlikte kekemeliğin pek çok farklı türü ve çeşidi olduğu biliniyor olmasının yanı sıra sebepleri ya da kekemeliğe neden olan durumlar da oldukça geniş bir yelpazededir.

Özellikle çocukluk döneminde konuşma akışıyla ilgili yaşanan sorunların ilerleyen dönemlerde devamlılık kazanması ile ortaya çıkan kekemelik, gündelik yaşantının daha zor bir hal almasından, iş ya da okul yaşantısının olumsuz şekilde etkilenebilmesine kadar birçok konuda sorun teşkil eder.

Günümüzde yetişkinler nezdinde yetişkinlerde kekemelik tedavisi konusunda birçok yaklaşım bulunmaktadır ve alternatif tedavi yöntemlerinin varlığı bu konuşma bozukluğu sorunu ile karşı karşıya kalanlar için önemli bir avantaj sağlar.

Seçenekler arasından en doğru tercihte tedavi yönteminin belirlenebilmesi adına ise kekemeliğe sebep olan durumlar ve kekemeliğin hangi gürden olduğu kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda kekemelik türleri arasında bulunan tüm çeşitler için özel olarak geliştirilmiş tedavi yöntemler olduğu da belirtilmelidir.

4.Neden çocuğum duyu bütünleme terapisi almalı?

Çocukların günlük hayatta yaşadığı problemlerin duyu bütünleme temelli bozukluklar olabileceğini biliyor muydunuz ? Size küçük gibi görünen ama altında yatan diğer bozukluk durumlarına zemin hazırlamakta yada yaşının büyümesi ile problemleri  artmaktadır. Bu yüzden bir Ergoterapist tarafından çocuğun problemi ele alınarak geniş bir analiz yapılmalıdır.

 

Örneğin; sakarlıkları ya da sürekli düşmeler yaşayan bir çocuğun motor hareketlerinde yada derinlik algısı dediğimiz duyusal problem yaşıyor olabilir? Banyo yapmaktan kaçınan ya da tokalaşmaktan hoşlanmayan çocuklarda duyusal problemleri olabilir. Parmak ucu yürüyen , seslerden kaçan , sürekli hareket etmek isteyen , denge problemleri yaşayan ve dikkat toplamda sıkıntı yaşayan çocuklarımız da örnek verilebilir. Bu gibi durumlarda durumun analizi bir Ergoterapist tarafından yapılmadığı zaman ilerleyen süreçte sosyal izolasyon dediğimiz sosyal çevreye katılım göstermekte zorluk yaşanmaktadır. Bu durum çevresiyle iletişimlerini etkilediği gibi konuşma becerilerinin de zayıf kalmasına kendini ifade etmesini engellemektedir. Anlaşıldığı üzere erken dönemde yaşanılan normalin dışında hareketler ve davranışlarda Ergoterapiste görünerek çocukların durumu konusunda bilgi alınabilir ve ilerleyen durumda oluşabilecek problemlerin önüne geçilebilir.

5. Artikülasyon bozukluğu ( Harf Çıkaramama) Nedir?

Sesletim bir diğer ismi ile Artikülasyon Bozukluğu, gündelik yaşantı içerisinde hecelerin, seslerin ya da sözcüklerin yanlış olarak üretilmesi anlamına gelir. Günümüzde çok sık rastlanan iletişim bozukluklarından biri olan bu sorun, çoğunlukla çocuklarda gözlemlenir ve çocukların konuşması halinde dinleyicilerin çocuğun söylediklerini anlama konusunda çok daha fazla özen göstermesine sebep olan bir iletişim sorunudur.

Artikülasyon Bozukluğu, çocuklarda gözlemlendiği gibi temel olarak çocukların gelecekte kuracağı pek çok ilişkiye doğrudan etki etmektedir. İş yaşantısından aile yaşantısına, gündelik iletişimden mesleki ve okula kariyerlerine kadar pek çok konuda olumsuzluğa sebep olabilen bu bozukluğun terapiler yardımıyla tedavi edilmesi mümkündür.

6.Ne zaman duyu bütünleme bozukluğu geçer?

Ebeveynlerin sıklıkla sorduğu sorulardan birisi aslında bu. Bu durum çocukların yaşına , kooperasyonuna, bilişsel/zihinsel gelişim düzeyine, ödev takibine, ebeveyn-terapist iş birliğine göre değişmektedir. Gerekli ve uygun tedavi alınan çocuklarda 3 ay içinde değişiklikler gözlenmektedir.

7. Kekemelik Neden Oluşur?

Kekemeliğin nedeni bilimsel olarak henüz kanıtlanamamıştır. Fakat yapılan çalışmalar genetik faktörün kekemeliğin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını bildirmektedir. Aynı zamanda kekemeliği olan bireylerin nörolojik yapılarında farklılık tespit eden birçok çalışma vardır.

8.Çocuğumun neden el yazısı kötü?

Ergoterapistler bu durumu birçok parametreye bakarak değerlendirmektedirler. Bu sorunun kaynağı kas kuvvetsizliği, duyu bütünleme problemi yada psikolojik olabilmektedir. Uygun tedavinin olabilmesi için doğru analiz yapılmalıdır.

9. Kekemelik geçer mi?

Kekemelik; Gelişimsel kekemelik ve Kronik kekemelik olarak ikiye ayrılmaktadır.

*Gelişimsel Kekemelik: Dilin edinim yaşlarında ortaya çıkıp kendiliğinden son bulan kekemeliktir.

*Kronik Kekemelik: Bireyde bulunan risk faktörleri doğrultusunda bireyin yaşantısı boyunca eşlik edecek olan kekemeliktir.

Her iki kekemelik türünü birbirinden ayıran birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bunu ayırt etmek için dil ve konuşma terapistleri tarafından detaylı değerlendirme seansı yapılması gerekmektedir.

10.Çocuğum neden sürekli huzursuz?

Çocuğunuz duyu bütünleme bozukluğu yada anksiyete yaşıyor olabilir. En kısa zamanda bir Ergoterapiste danışmalısınız. Değerlendirme sonrasında Ergoterapist eşliğinde duyu bütünleme terapisi ve oyun terapisi ile çocukların çevreye katılımı artırılarak anksiyete seviyeleri düşürülmektedir.

11. Kaç seans sonra geçer?

Bu soru en sıklıkla aldığımız sorulardan birisidir. Bireyin/Çocuğun tanısına, kooperasyonuna, bilişsel/zihinsel gelişim düzeyine, ödev takibine, ebeveyn-terapist iş birliği düzeyine gibi birçok farklı değişken bu sorunun yanıtında önemli rol oynamaktadır.

Değerlendirme olmaksızın bu soruya yanıt vermek ne yazık ki mümkün değildir.

12.Neden otizmli çocuğum Ergoterapi almalı?

Yapılan son araştırmalara göre otizmli çocukların yüksek düzeylerde duyu bütünleme bozukluğu yaşadıkları gösterilmiştir. Çevrelerinden gelen uyarıları düzenleyemediklerinden dolayı  huzursuzluk çekmektedirler. Ergoterapistinize danışarak çocuklarınızın duyu profilleri çıkartılıp tedaviye en kısa zamanda başlanmalıdır.

13. Çocuğum .. yaşında ''..'' harfini söyleyemiyor.

Normal gelişim gösteren çocuklarda her sesin belirli edinim yaşı vardır. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuğun /f/ sesini üretmekte güçlük çekmesi normal olabilirken /b/ sesini doğru üretmesini bekleriz.

Eğer çocuğunuzun sesletim bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız dil ve konuşma terapistlerimizden değerlendirme randevusu alabilirsiniz.

Bize Soru Sorun

    × Nasıl yardımcı olabiliriz?