Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

  • Uzmanlarımız: DKT. Nergis DENİZCİ / DKT. Enes CEYLAN

Kocaeli/İzmit Enkom Clinic Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi olarak kurumumuzdaki dil ve konuşma terapistlerimiz tarafından dil ve konuşma terapisi hizmeti verilmektedir. Ebeveynler sıklıkla ‘Dil ve konuşma terapisti kimdir?‘ , ‘Dil ve terapisi nedir?‘ tarzında sorular yöneltmekteler. Bu makalemizde dil ve konuşma terapisti ve dil ve konuşma hakkında temel bilgiler bulunmaktadır.

Sosyal bir varlık olarak insan, en temel sosyalleşme olanaklarını iletişim becerileri üzerine inşa eder. Dolayısıyla iletişim sosyalleşme konusunda her şeyden çok daha kritik bir işlevi bulunan araçtır. Sözlü iletişim ise insanın sosyalleşme ve iletişim kurma konusunda aktif olarak başvurduğu en temel yöntemdir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanabilecek iletişim bozukluklarının bireyin tüm yaşantısına sirayet etmesi çoğunlukla kaçınılmaz. Bu kapsamda dil ve konuşma terapisti, erken dönemlerde yaşanabilecek iletişim bozuklukları başta olmak üzere sosyalleşen bir varlık olarak insanın en temel sosyalleşme aracını aktif olarak kullanması konusunda danışmanlık desteği verir.

Erken dönem, çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanabilecek iletişim bozuklukları dışında yetişkin bireylerin gündelik yaşantı içerisinde kendilerini ifade etme konusunda bazı engellerin bulunması da günümüzde çok sık rastlanan durumlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda dil ve konuşma terapisti yetişkin bireylerde ortaya çıkan iletişim sorunları konusunda da kesin çözüm önerileri üreterek, iletişimin en efektif şekilde kurulabilmesini ve en nihayetinde bireyin konuşarak sosyalleşme sahip olduğu potansiyele erişmesini sağlar.

Dil ve Konuşma Nedir?

Öncelikli olarak dil ve konuşma nedir? sorusu üzerinden bu temel iletişim aracının ne olduğu üzerinde durulması gerekmektedir. Dil ve konuşma temel olarak birbirinden işlev ve anlam bakımından farklılıklar içeren konuşma ve dil kavramlarına gönderme yapar. Çoğu zaman birbiriyle eş ve aynı tutulabilen bu kavramlar temel olarak birbirinden farklıdır.

Konuşma; akıcılık, ses ve artikülasyon gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan bir misyona sahip olmakla birlikte dil ise konuşma esnasında kullanılan kelimeler, terimler, kavramlar ya da sözcüklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütünlüktür. Bu bağlamda dil ve konuşma nedir? sorusuna verilebilecek en genel yanıt bireyin kurduğu iletişimde kullandığı/kullanamadığı kavramlar, sözcükler ya da terimlerin fiziki olarak ses kapsamında bir bütünlük ile değerlendirilmesidir.

Dil ve Konuşma Terapisti

Dil ve konuşma terapisti ise dil ve konuşma bozuklukları konusunda doğru tanı ve müdahale yöntemleri konusunda kapsamlı bir eğitim almış profesyonel kimselere denmektedir. Dil ve konuşma terapistlerinin temel görevleri arasında; konuşma bozukluklarının giderilmesinden, ses sorunlarının tedavi edilmesine kadar pek çok özel tanımlama bulunmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?

Dil ve konuşma terapisti;

  • Artikülasyon sorunları yaşayan bireylerin tedavi sürecini yönetir.
  • Akıcı konuşma bozukları veya kekemelik gibi iletişim sorunlarının giderilmesi ve danışmanlık desteği verilmesini sağlar.
  • Ses konusunda sorun yaşayanlar için ses terapileri uygular ve ses sorunlarına müdahale eder.
  • Çocuklar başta olmak üzere dil ve konuşma becerilerinde yaşanan tüm sorunlara özel terapiler ile çözüm üretir.
  • Günümüzde çok sık gözlemlenen iletişim becerisi eksiklikleri konusunda danışmanlık hizmeti verir ve yönlendirme yapar.
  • Sindirim sisteminin ilk aşamalarından olan yutma sorunlarına karşı telkin edici tedavi yöntemleri belirler. Bu ve benzeri sağlık sorunları konusunda bilimsel yaklaşımlarla kesin çözümler üretir.

Dil ve konuşma terapisti sorumlulukları arasında bulunan durumların çoğunlukla belirtildiği gibidir ve aynı zamanda dil ve konuşma terapisti çağın gerekliliği olan bilimsel verileri takip ederek, bireylere ve genel anlamıyla topluma dil ve konuşma bozuklukları konusunda yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi verme yükümlülüğüne de sahiptir.

Dil ve Konuşma Terapistinin Çalışma Alanları

Dil ve konuşma terapisti çalışma alanları, sağlık kuruluşları başta olmak üzere pek çok farklı kurumu kapsar. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan dile ve konuşma becerisi sorunlarının tedavi edilmesi ve alternatif terapi yöntemlerinin benimsenmesi konusundaki misyonu ile dil ve konuşma terapistlerine içeriği eğitimden oluşan farklı kuruluşlarda rastlamak da mümkündür.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?