Ergoterapistlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Hizmetleri Nelerdir?

Ergoterapistlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Hizmetleri Nelerdir?

Ergoterapistlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Hizmetleri Nelerdir?

Kocaeli/İzmit Enkom Clinic Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi olarak kurumumuzdaki dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler ve özel eğitim uzmanları tarafından otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ihtiyacına uygun olarak bilgilendirme ve terapiler yapılmaktadır. Ebeveynler sıklıkla , ‘Çocuğum otizmli konuşabilir mi?‘ , ‘Çocuğum otizmli beni anlamıyor.‘ soru ve şikayetleri ile kurumumuza başvurmaktadır. Bu makalemizde dudak damak yarıklığı ile alakalı bilgiler bulunmaktadır.

En yaygın olarak gözlemlenen iletişim bozuklukları arasında yer alan Otizm Spektrum Bozukluğu teşhisi çoğunluğu 3 yaşındaki çocuklar olmak üzere erken dönemde konulmaktadır. Bu iletişim ve gelişim bozukluğu sorunun her çocukta farklı şekilde gözlemleniyor olması tedavi metodolojilerinin de geniş bir yelpazede sunulmasını zorunlu kılmıştır.

Özbakımın yapılamamasından, iletişim becerilerinin geliştirilememesine kadar pek çok farklı şekilde gözlemlenen Otizm Spektrum Bozukluğu tedavi sürecinde, Ergoterapi adı verilen kişilerin gündelik yaşantıda gerçekleştirmesi gereken aktivitelere katılmasını sağlayan ve bu olgunun geliştirilmesine yönelik olarak geliştirilen özel yöntemler kullanılmaktadır.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, en genel anlamıyla tekil, tikel ve topluluk içerisinde çocukların çalışma, aktivite gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini gerçekleştirmeye yönelik uygulanan kişinin gündelik yaşam aktivitelerine katılması konusunda destekleyici bir role sahip terapilerin bütünüdür. Terapilerde pek çok farklı yöntem kullanılabildiği gibi yaşanan sorunların giderilmesine özel olarak yaklaşımların uygulanması da mümkündür. Bu terapi yöntemi çoğunlukla Otizm Spektrum Bozuklu tedavisi kapsamında kullanılarak, otizmli çocukların iletişim işlevlerini geliştirmeye yönelik bir amaç içermektedir.

Ergoterapist Nedir?

Ergoterapist, sebepleri ne olursa olsun gündelik yaşantı ile bağını keserek sosyalleşme ve iletişim konusunda sorun yaşayan bireylerin genel anlamıyla gündelik aktivitelerine geri dönüşünü sağlamak maksadıyla Ergoterapi uygulamalarını gerçekleştiren uzmanlara denmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu gibi çocukların iletişim becerilerini ve gelişimlerini doğrudan etkileyen olumsuzluklar karşısın en etkili çözüm tekniklerini bularak uygular ve tedavi sürecinde gerekli olan yol haritasını çıkartır.

Ergoterapistin Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavisinde Rolü

Ergoterapist tanımlanmış olduğu gibi genel anlamıyla toplumun ve toplumsallığın içerisinde gündelik yaşantıda özsel bir role sahip olan insanın, toplum yaşantısından uzaklaşması ve gündelik yaşantının normal aktivitelerini belli sebeplerden dolayı gerçekleştirememesi durumunda, terapiler ve gelişim teknikleri aracılığıyla müdahale yapabilme uzmanlığına sahiptir.

Bu kapsamda Otizm Spektrum Bozukluğu tedavisi süreci boyunca Ergoterapistlerin

  • Çocukların öğrenebilmesi ve öğrenme sürecini aktif bir şekilde yönlendirebilmeleri
  • Davranışsal ve duyusal regülasyon
  • Motor gelişimi
  • Görev analizi ve görev bilincinin tanımlanması

Gibi durumlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamalar ile süreci yönlendirme ve uygulanacak metodu belirleme konusunda temel işlevleri bulunmaktadır.

Ergoterapistlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavisinde Kullandığı Stratejiler

Ergoterapist belirtilen analiz verileri ışığında Otizm Spektrum Bozukluğu tedavisi sürecini için en uygun stratejileri geliştirmek ve bu stratejileri uygulamakla mükelleftir. Pek çok farklı kaynak ve sebepten oluşabilen bu iletişim bozukluğu sorununa karşı her bir durum için özel bir stratejinin geliştirilmesi ve tüm şartların en efektif şekilde gözletilerek bu stratejinin uygulanması gerekir.

  • Sosyal İlişkilerin Geliştirilmesi: Çocukların geniş kabalıklar ve topluluklar içerisinde kendilerini var edebilmeleri ve gerekli özgüveni elde edebilmeleri adına sosyal ilişkilerin geliştirilerek iletişim becerilerinin topluluk nezdinde elde edilmesine yönelik stratejiler.
  • Yaşıt Uyumunun Sağlanması: Çocukların aynı yaşta olan diğer çocuklar ile kurduğu iletişimi en sağlıklı şekilde yönlendirebilmesine yönelik geliştirilen stratejiler.
  • Duygu ve Düşüncelerin İfade Edilmesi: Otizm Spektrum Bozukluğu yaşayan çocukların kendilerini daha iyi ifade etmeleri için uygun zeminin oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar.
  • Oyun Stratejileri: İletişimin çocuklar nezdinde en gelişmiş aracı olan oyunlar kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalar.
  • Fiziksel Gelişim İçin Özel Aktiviteler: Çocuğun fiziksel gelişimi için en uygun aktivitelerin geliştirilmesi ve kas sisteminin etkili bir şekilde muhafaza edilmesine yönelik stratejiler.
  • Görev Bilinci Kazanımı: Gündelik yaşantı içerisinde her bir bireyin sahip olduğu görev, sorumluluk ve yükümlülükler düşünüldüğünde Otizm Spektrum Bozukluğu tedavisi kapsamında görev bilincinin geliştirilerek çocuğun bu görev tanımı üzerinden iletişim kurmasını sağlamak son derece kritik bir öneme sahiptir.  

Bu stratejiler Otizm Spektrum Bozukluğu tedavi sürecine eşlik eden metotların zeminini oluşturma konusunda Ergoterapistlerin faydalandığı en temel bileşenlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Nasıl yardımcı olabiliriz?