Dil ve Konuşma Terapisti Hangi Uzmanlarla İşbirliği Kurmaktadır?

Dil ve Konuşma Terapisti Hangi Uzmanlarla İşbirliği Kurmaktadır?

Dil ve Konuşma Terapisti Hangi Uzmanlarla İşbirliği Kurmaktadır?

Kocaeli/İzmit Enkom Clinic Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi olarak kurumumuzdaki dil ve konuşma terapistlerimiz diğer uzmanlar ile düzenli işbirliği kurmaktadırlar. Bu makalemizde dil ve konuşma terapistlerinin hangi uzmanlarla işbirliği kurduğu hakkındaki bilgileri sunduk. Dil ve konuşma terapisti her ne kadar gündelik yaşantı içerisinde iletişim merkezli yaşanan sağlık sorunları konusunda tedavi edici metotlar geliştirerek çözüm önerileri üretir. Bununla birlikte özellikle günümüzde bütün disiplinlerin birbirinden beslendiği ve bilimler arasında geçişin saydam hale geldiği düşünülecek olursa, dil ve konuşma terapileri bazı durumlarda yönlendirici bazı durumlarda ise tedavi edici işlevler göstermektedir. Dil ve konuşma terapistleri; Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Çocuk Psikiyatristleri, Nörologlar, Odyometristler, Özel Eğitim Uzmanlar, Çocuk Gelişim Uzmanı Ergoterapistler, Psikolojik danışmanlar ve Psikologlar ile işbirliği kurmaktadır.

Bu durum en genel olarak dil ve konuşma terapilerinin başka uzmanlık alanlarından yönlendirme sonucunda tedavi sürecine başlamasını mümkün kıldığı gibi aynı zamanda bu terapiler aracılığıyla gerekli uzmanlıklara yönlendirme yapılabileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla dil ve konuşma terapisti tedavi edici ve yönlendirici işlevlere sahiptir.

Dil ve Konuşma Terapilerinde Bilim Metotları Üzerine Şeffaf İş Birliği

Dil ve konuşma terapisti belirtilmiş olduğu gibi pek çok farklı problemde birçok farklı uzman ya da bilim insanı ile iş birliği yapabilmektedir. Özellikle fonksiyonel anlamda fiziki yaşanan sağlık sorunlarında dil ve konuşma becerisi bozukluklarının çoğunlukla beyin temelli olması, bu uzmanların nörologlarla işbirliği yapmasını zorunlu kılar.

Bununla birlikte çocukluk veya erken dönemde gözlemlenen dil ve konuşma bozukluklarına ise bazı durumlarda çocuk psikologlarının ya da psikiyatrlarının gözlemlerine ihtiyaç duyabilmektedir. Çocuklarda yaşanan dil ve konuşma bozuklukları konusunda en temel işbirliği ise aile ve uzman terapist arasında olmalıdır.

Otizm Tedavisinde Dil ve Konuşma Terapisinin Etkisi

Otizm tedavisi bilineceği üzere uzun ve meşakkatli bir süreçten oluşmaktadır. Dolayısıyla bu sürece birden fazla alanda uzmanlığı bulunan hekimlerin ya da terapistlerin eşlik etmesi gerekir. Dil ve konuşma terapisti otizmden kaynaklanan dil ve konuşma becerisi sorunlarında aktif olarak rol oynayabilmektedir.

Otizmli bireylerin tedavisi konusunda psikiyatr, nörolog ve psikologların belirlemiş olduğu metodolojiye ve planlamaya sadık kalarak dil ve konuşma terapisti; gelişmemiş, gelişmekte olan ya da gelişme potansiyeli bulunan iletişim becerilerini saptar ve bu becerilerin aktif olarak kullanılabilmesi adına gerekli olan terapi ve tedavi yöntemlerini belirler.

Çoğunlukla nörolog, özel eğitim uzmanı, psikolog ve psikiyatristin eşlik ettiği bu tedavi yöntemleri, ekip yaklaşımları ile komplike bir şekilde hazırlanmalıdır.  

Çocuklarda Konuşma Gecikmesi Sorunları

Çocuklarda konuşma gecikmesi sorunları hemen her aile açısında oldukça kritik bir öneme sahiptir ve bazı durumlarda yüksek düzeyde telaşın oluşmasına sebebiyet verir. Özellikle henüz erken dönemde olan çocuklarda görülen konuşma gecikmesi sorunlarının çözümü için dil ve konuşma terapisti uzmanları, başta çocuk psikologları olmak üzere pek çok farklı uzman ile doğrudan görüş alışverişi içerisinde bulunur.

Dile ve konuşma terapisti çocuk psikologlarından gelen bilgileri analiz eder ve gelen bilgiler ışığında elde edilen bulgulardan yola çıkarak özgün ya da stabil bir terapi metodolojisi geliştirir.

Konuşma Sesi Bozuklukları 

Konuşma sesi bozuklukları ya da artikülayon sorunlarının kaynakları birden fazla sebep olabilmektedir. Dolayısıyla tıp bilim içerisinde disiplinler arası geçişin açık bir şekilde gözlemlenebildiği bir başka sağlık sorunu da konuşma sesi bozukluklarıdır. Dil ve konuşma terapisti gerekli olan incelemeleri yaptıktan sonra özellikle çocuklarda yaşanan konuşma sesi bozukluklarında uygun görmesi durumunda tedavinin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından desteklenmesi gerektiği yönlendirmesini yapabilir.

Afazi Tedavisi ve Dizatri Tedavisi

Afazi ve Dizartri tedavileri çoğunlukla nörologlar tarafından yürütülmektedir. Çoğunlukla nörolojik kökenli olan bu hastalıklarda etkili bir tedavi yönteminin geliştirilebilmesi adına da dil ve konuşma terapisi ile desteklenmesi gerekir. Bu tarz nörolojik kökenli sağlık sorunlarında terapilerin çoğunlukla, kritik bir öneme sahip destekleyici rolü bulunur.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?