Dil ve Konuşma Gelişiminde Doğru Bilinen Yanlışlar

Dil ve Konuşma Gelişiminde Doğru Bilinen Yanlışlar

Dil ve Konuşma Gelişiminde Doğru Bilinen Yanlışlar

Kocaeli/İzmit Enkom Clinic Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi olarak kurumumuzdaki dil ve konuşma terapistlerimiz tarafından ailelerimize terapiler hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Ebeveynler sıklıkla ‘Babası da geç konuştu beklemeli miyiz?‘ , ‘Çocuğumun inatçı olduğu için konuşmuyor.‘ , ‘Çocuğum şımarıklığından konuşmuyor.‘ şikayetleri ile kurumumuza başvurmaktadır. Bu makalemizde dil ve konuşma gelişimde doğru bilinen yanlışlar ile ilgili temel bilgiler ve ebeveyn önerileri bulunmaktadır.

Dil gelişimi nedir sorusu, pek çok insan tarafından sorulmakta ve soru ile ilgili uygun cevaplar aranmaktadır. Bebeğin doğduğu andan itibaren sesleri, sembolleri, kelimeleri, sayıları muhafaza etmesi ve bunları dilin kurallarına göre kullanmasını içeren dil gelişimi, çocuğun sonraki dönemlerinde sağlıklı bir şekilde konuşabilmesini etkilemektedir. Bu bağlamda dil ve konuşma gelişimi, çocuğun gelişim evrelerinde çok önemli bir dönemi kapsamaktadır. Fakat çocuklar, pek çok nedenden ötürü dil ve konuşma bozuklukları görülebilmektedir. Bu konuda doğru bilinen pek çok yanlış bulunmakta olup bu yanlışlar, çocuğa yaklaşımı ciddi derecede etkilemektedir. İşte dil ve konuşma gelişiminde doğru bilinen yanlışlar!

İnatçı Olmak Konuşmama Nedenidir

Pek çok insan inatçı olmanın çocuğun konuşamama nedenlerinden bir tanesi olduğunu düşünmektedir. İnatçılık eden ya da hırçınlığından ötürü konuşmamayı tercih edip istediklerini sözel yollarla değil de işaret ile anlatan çocukların var olduğunu düşünen aileler, dil gelişimi nedir sorusu bağlamında hatalı bir tutumda bulunmaktadır.

Erkek Çocuklar Kız Çocuklara Göre Daha Geç Konuşur

Erkek çocukların kız çocuklarına oranla daha geç konuştuğu, konu ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir. Pek çok ebeveyn, çocuğunun geç konuşmasının sebebi olarak erkek olmasını öne sürse de bu tutum yanlıştır. Elbette ki erkek çocuklar ile kız çocuklar arasında dil gelişimi açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Fakat çocuğun konuşamamasının nedeni olarak cinsiyetini öne sürmek hatalı bir yaklaşım olacaktır.

Kekemelik Psikolojik Bir Rahatsızlıktır

Kekemeliğin birden çok nedeni bulunmakta olup bu nedenler henüz netlikle aydınlatılamamıştır. Fakat şunu belirtmek gerekir ki kekemeliğin tek nedeni psikolojik değildir. Psikolojik sebepler, kekemeliği tetiklemekte, ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bir Çocuğun Konuşamama Nedeni Dil Bağıdır

Dil gelişimi evreleri bağlamında çocuğun konuşamamasının birçok nedeni bulunmaktadır. Çocuğun ses çıkarmada sorun yaşamasının nedenlerinden bir tanesi çocuğun dil bağının kısa olması olarak görülse de dil bağı sorununun konuşamayan her çocuk için genellenemeyeceğini ifade etmek gerekmektedir. Çocuğun konuşamamasının asıl sebebi için uzman görüşüne başvurulması gerekmektedir.

Okuma Yazmayı Öğrenince Çocuğun Konuşamama Problemi Sonlanır

Ebeveynlerin bir kısmı, çocuğundaki konuşamama sorunun çocuğun okuma yazma öğrendiğinde gidebileceğini düşünmektedir. Dil gelişimi evreleri düşünüldüğünde çocuktaki konuşamama sorununun, okul öncesi dönemde halledilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda okuma yazma öğrenen çocuklarda bilhassa artikülasyon bozukluklarının (harfleri söyleyememe) giderileceğini düşünmek oldukça yanlıştır.

Çocuğun Her İstediğini Önceden Tahmin Edip Yapan Aile Üyelerinin Olması, Çocuğun Konuşamama Nedenlerindendir

Konuşma problemi yaşayan bir çocuk, istediklerini karşısındaki insanlara bildirebilmek için beden dilini kullanmaktadır. Konuşma ile ilgili sorunu olmayan çocuklar ise sözel yollarla iletişim kurmayı denemektedir. Bu bağlamda çocuğun istediğini önceden tahmin ederek bu istekleri yerine getiren aile bireylerinin olması, çocuğun konuşamama nedenlerinden bir tanesi olamaz. Fakat bu noktada yapılması gereken, çocuğun sözel bir şekilde iletişim kurmasını destekleyici hareketlerde bulunmaktadır.

Çevrede Konuşamayan Bir Yakının Olması, Çocuğun Konuşamamasına Neden Olur

Çocuklar hem düzgün bir şekilde konuşan hem de konuşma bozuklukları olan insanları örnek alabilmektedir. Bu nedenle aile bireylerinden herhangi birinin konuşma problemi yaşaması, çocuğun bu bireyi örnek alarak konuşamamasına neden olmamaktadır.

Bilindiği üzere 10 adet dil gelişim evreleri bulunmakta olup bu evrelerin her biri çocuğun sağlıklı bir şekilde konuşabilmesi adına oldukça önemlidir. Bu dönemlerde meydana gelen aksaklıklar, çocuğun konuşamamasına neden olabilmektedir. 3 yaş dil gelişimi ve bunun gibi pek çok evre, çocuğun düzgün konuşabilmesinde etkilidir. Çocuğunda dil ve konuşma bozukluğu tespit eden kişilerin, bir uzman yardım alması gerekmektedir.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?