Dil ve Konuşma Bozukluklarında Erken Müdahalenin Önemi

Dil ve Konuşma Bozukluklarında Erken Müdahalenin Önemi

Dil ve Konuşma Bozukluklarında Erken Müdahalenin Önemi

Kocaeli/İzmit Enkom Clinic Dil, Konuşma, Gelişim Merkezi olarak ebeveynlere terapileri olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler hakkında bilgiler vermekteyiz. Aileler sıklıkla ‘Çocuğuma ne zaman dil ve konuşma terapisi yapılabilir?‘ , ‘Dil ve konuşma terapisine ne zaman başlamalıyız?‘ , ‘Çocuğum konuşmuyor dil ve konuşma terapisine gitmeli miyiz?‘ sorularını yöneltmektedirler. Bu makalemizde dil ve konuşma bozukluklarında erken müdahalenin önemi hakkında bilgiler sunduk.

Dil ve konuşma bozuklukları, iki farklı unsurun bir araya gelmesinden meydana gelmektedir. Bu bağlamda dil bozuklukları ile konuşma bozuklukları birbirlerinden farklı sorunlardır. Pek çok insan, her ikisinin aynı şeyi ifade ettiğini düşünmekte olup iki soruna da aynı şekilde yaklaşmaktadır. Bilindiği üzere dil hem sözel hem de sözel olmayan unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle dil bozukluklarında çocuk; dilin içeriği, biçimi, kullanımına dair çeşitli sorunlar yaşamaktadır.

Konuşma ise sesleri bünyesinde taşımakta olup kişinin sesleri çıkarabilmesi için gerekli motor işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu işlevlerde herhangi bir şekilde sorun yaşandığında konuşma bozuklukları devreye girmektedir. Dil ve konuşma bozuklukları ise her iki alanı kapsamaktadır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

Güncel literatürde 7 farklı dil ve konuşma bozukluğunun bulunduğunu ifade etmek gerekmektedir. Bu bozuklukların her biri, çocuğun konuşmasını farklı şekilde etkilemektedir. Dil ve konuşma bozukluklarını genel hatları ile aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

 • Motor Konuşma Bozuklukları
 • Yutma Bozuklukları
 • Afazi (Edinilmiş Dil Bozuklukları)
 • Ses Bozuklukları
 • Akıcılık Sorunları (Takipemi-Cluttering, Kekemelik)
 • Artikülasyon (Sesletim) ve Fonolojik (Ses Bilgisel) Bozukluklar
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma

Yukarıdaki gibi sıralanabilen dil ve konuşma bozuklukları, pek çok çocuğun gelişimsel süreçlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu nedenle dil ve konuşma bozukluklarına sahip olan çocukların uygun şekillerde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Dil ve Konuşma Bozukluklarında Erken Müdahale

Dil ve konuşma bozukluklarında erken müdahale, dil ve konuşma bağlamında çeşitli sorunlar yaşayan çocuklara uygulanan bir müdahale yöntemidir. Bu bağlamda çocuğun gelişimini etkileyen bir risk ya da gelişimini etkileyecek özel bir ihtiyaç ortaya çıktığında terapistler tarafından erken müdahale yöntemi kullanılmaktadır.

Dil ve konuşma bozuklukları konusunda mağduriyet yaşayan bir çocuğa uygulanan erken müdahale yöntemi ile birlikte çocuk ile çocuğun yakın çevresindeki bireylerin olumsuz etkilere maruz kalmaması sağlanmaya çalışılmaktadır. Çeşitli destekleyici programlar ile sürdürülen terapiler ile çocukta var olan ve daha da ilerlemesi muhtemelen olan dil ve konuşma bozukluklarının etkileri önlenmeye çalışılmakta olup bu sayede çocuğun normal gelişimsel süreçlerden geçmesi sağlanmaktadır.

Dil ve konuşma bozukluklarında erken müdahale yöntemi, okula gidecek çağa gelene kadar çocuğa uygulanabilse de erken yaşlarda uygulanan yöntemler, çocuğun gelişimi açısında çok daha önemlidir. Yöntem dahilinde farklı metotlar denenmekte olup bazı durumlarda yalnızca çocuğa odaklanabilmekte, bazı durumlarda ise çocuk ile aile bireyleri odağa alınmaktadır. Bu bağlamda yöntemin;

 • Klinik merkezli
 • Hastane merkezli
 • Ev merkezli

olmak üzere pek çok türü bulunmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozukluklarında Erken Müdahale Neden Gereklidir?

Pek çok kişi, dil ve konuşma bozuklarında erken müdahalenin neden gerekli olduğunu merak etmektedir. Bilindiği üzere dil ve konuşmada meydana gelen bozukluklar, çocuğun gelişim evrelerini etkileyen çeşitli sorunlar yüzünden meydana gelmektedir. Dil ve konuşma gelişim evrelerinin herhangi birinde bir sorun yaşanması, çocukta çok ciddi problemler oluşturabilmektedir.

Çocuğa erken müdahale yöntemi uygulanmasının temelde 3 farklı nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler;

 1. Çocuğun dil ve konuşma gelişimini farklı yöntemler ile desteklemek
 2. Aileye dil ve konuşma terapisti konusunda bilgi vermekte ve onlara destekte bulunmak
 3. Aile ve çocuğun, topluma en yüksek derecede katkı sunmasını olanaklı hale getirmek

şeklinde sıralanabilmektedir. Bu bağlamda erken müdahale yöntemi kapsamında uzman yetişkin temelli dil öğretimi sağlanmakta olup farklı teknikler ile çocuğun dil ve konuşma gelişimi desteklenmektedir. Çocuktaki dil ve konuşma sorunlarının çok daha ilerlemesi adına oldukça önemli olan erken müdahale yöntemi, çocuğun dil ve konuşma gelişim evrelerine destek olmaktadır.

Kaynakça:

https://terapisozluk.com

× Nasıl yardımcı olabiliriz?