Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Nedir?

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Nedir?

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Nedir?

Kocaeli/İzmit Enkom Clinic Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi olarak kurumumuzdaki dil ve konuşma terapistlerimiz tarafından konuşma apraksisi terapileri yapılmaktadır. Ebeveynler sıklıkla ‘Çocukluk çağı konuşma apraksisi nasıl tedavi edilir?‘ , ‘Çocuğumun dediklerini anlamıyorum.‘ , ‘Çocuğum harfleri karıştırıyor.‘ şikayetleri ile kurumumuza başvurmaktadır. Bu makalemizde çocukluk çağı konuşma apraksisi ile ilgili temel bilgiler ve ebeveyn önerileri bulunmaktadır.

Yetişkinlerde gözlemlenen Edinilmiş Konuşma Apraksisi sorunlarından farklı olarak Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi, çocukların ne söylemek istediklerini bildikleri, söylemek istedikleri konu hakkında fikir sahibi oldukları halde motor becerilerinin yeterli düzeyde işlevini yerine getirmemesinden dolayı konuşma bozukluğu yaşaması durumlardır. Konuşma bozukluğu sorunları arasında yer alan Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi açık belirtilere sahip olmakla birlikte tedavi edilmesi mümkün olan bir konuşma bozukluğu sorunudur.

Konuşma bozuklukları sorunları içerisinde bulunan Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi motor kaynaklıdır. Dolayısıyla beyinden gönderilen hareket veya konuşma sinyallerinin sinir sistemine veya kaslara iletilememe sorunu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda belirtilmiş olduğu gibi çocuklar ne söyleyeceklerini bildikleri halde beyin doğru sinyalleri uyumlu şekilde kaslara gönderme konusunda sorun yaşadığından konuşmada güçlük yaşanır. Nörolojik bir hasatlık gibi görünüyor olmasına karşın Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi, MR ya da benzeri uygulamalarda bile bazı durumlarda ortaya çıkmayabilir.

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi sorunu ile karşı karşıya kalan çocuklarda çok sık gözlemlenen durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Dil, damak veya dişlerde aşırı hassasiyet ve yüksek düzeyde duyarlılık
 • Okuma ve yazma sürecinde aksaklıkların yaşanması. Güç okuma ve yazma
 • Dilin fiziksel gelişiminde gecikme ya da benzeri olumsuzlukların ortaya çıkması olasıdır.
 • İnce motor becerisi gerektiren küçük şeyleri tutma veya küçük şeyleri kontrol etme gibi durumlarda sorun yaşayabilmektedirler

Bunlar Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi belirtileri arasında en genel olan gözlemler olmakla birlikte bir çocuğun bu konuşma becerisi sorununu yaşadığını söyleyebilmek adına daha keskin belirtilerin ortaya çıkması gerekmektedir.

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Neden Olur?

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi oluşum sebepleri çoğunlukla;

 • Beyin yollarında sinir kaynaklı kesintilerin oluşması
 • Konuşma işlevini yerine getirmesi gerekenden kasların normalde olması gerektiğinden daha zayıf olması durumları

Bunların dışında Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi hakkında neden olduğuna ilişkin detaylı bir bulgu bulunmamaktadır. Genellikle beyin ile ağız arasında koordinasyonun sağlanamıyor olmasının temel sebepleri felç ya da travma gibi durumlar olsa da çocuklarda bunlara benzer bir hikayenin oluşmamasına karşın ÇÇKA ile karşılaşılması olasıdır.

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisini Tetikleyen Faktörler

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisini tetikleyen faktörler ise

 • Dil gecikmesi sorunlarının ortaya çıkması. Konuşulanların anlaşılır olmasına karşın etkili yanıtların çocuk tarafından oluşturulamıyor olması
 • Okul dönemi içerisinde gözlemlenen okuma ve yazma sorunlarının ortaya çıkmasına bağlı olarak ortaya çıkan zorlanmalar
 • Yeme ve içme gibi ince motor hassasiyeti gerektiren durumlarda gözlemlenen olumsuzluklar

Gibi durumlar ÇÇKA konusunda tetikleyici faktörler arasında yer alır.

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Belirtileri Nelerdir?

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi belirtileri çoğunlukla çocukların okul çağına gelemden ortaya çıkar ve bu kapsamda genel olarak 3 yaşından önce ve 3 yaşından sonra olmak üzere iki temel durumda farklı belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

3 yaşından sonra Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi belirtileri;

 • Daha uzun kelimeler ve cümleler söylenirken zorluklar yaşanması
 • Başkaları tarafından çocuğun zor anlaşılması ve taklit yeteneğinin gelişmemesi
 • Çocuğun konuşmaya başlamadan önce ağzını boşlukta hareket ettirmesi
 • Çoğunlukla gözlemlenen tutarsız konuşmalar ve gergin durumlarda konuşma konusunda yaşanan daha büyük kaygılar

3 yaşından önce Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi belirtileri;

 • Normal çocuklara göre daha az konuşurlar
 • Daha az ton kullanır veya daha az ses çıkartırlar
 • Cümle başlangıçlarında kullanılan ilk kelimeler çok daha geç söylenir.
 • Yemek yeme konusunda zorluklar yaşanmaktadır.
 • Kelime dağarcığı ve ses dağarcığı konusunda darlık yaşanması

Gibi durumlar genel hatlarıyla Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi belirtileri arasında yer almaktadır. 

× Nasıl yardımcı olabiliriz?